Close and go home

CED - Centre d’Estudis Demogràfics

Comunicació global

El Centre d’Estudis Demogràfics, amb més de 30 anys d’història, és un dels centres capdavanters d’Europa en la recerca demogràfica.

El projecte s’inicia amb un estudi previ de la marca i del seu context. Moltes respostes i una conclusió: demografia és moviment.

Es treballa en la creació d’un logotip dinàmic i canviant. Demografia és evolució i canvi.

I amb aquest punt de partida comença un gran canvi, el de la imatge i comunicació del CED.