Close and go home

CERCA

Comunicació global

La Institució CERCA de la Generalitat de Catalunya dona suport i seguiment als centres de recerca d’excel·lència de Catalunya.

Treballar amb el CERCA des dels seus inicis fins a dia d’avui ha estat un recorregut apassionant. Identitat Visual, Publicacions, Web, Intranet i Actes especials han estat projectes que hem anat desenvolupant i madurant amb el temps.