Close and go home

P.A.U. Education

Motion Graphics · Il•lustració

P.A.U. Education ens va encarregar l’execució de dos vídeos per a la Unió Europea. Un brief clar va ajudar a escollir quina tècnica podria ser la més adient. Els vídeos tenen una finalitat didàctica, explicativa, així que vàrem optar per il•lustracions a mida i animades.

El resultat va ser uns vídeos amb un bon guió treballat pel nostre equip d’audiovisual i una gràfica molt clara i neta. El contingut i la imatge es donen la mà per comunicar de forma eficaç.